China Xinjiang International Coal Industry Exhibition


July 18-20, 2024         Urumqi, Xinjiang

Official Contractor List
Zhongzhuang Ronde
Wei Dian
Phone: 010-5091 7070
Mobile Phone: +86 13667104414
Xinjiang Meisen Exhibition Service Co., Ltd.
Peihong Zhao
Phone: 0991-330 6742
Mobile Phone: +86 13565812519
Xinjiang Chuangyi Space Exhibition Service Co., Ltd.
Jiapeng Zhao
Phone: 0991-664 2466
Mobile Phone: +86 18167986161
Xinjiang New Angle Exhibition Decoration Engineering Co., Ltd.
Xinjiang Angel Culture Development Co., Ltd.
Dongdong Wang
Mobile Phone: +86 18160599222
Wanxia Xie
Mobile Phone: +86 15899146666
Peng Li
Mobile Phone: +86 18599120425
Wangong Exhibition (Shanghai) Co., Ltd. - Branch Company of Xinjiang
Susu
Mobile Phone: +86 13609965121
Xinjiang Xizhan Huilian Exhibition Service Co., Ltd.
Hui Zhang
Mobile Phone: +86 15699179057
HOME       CONTACT US


Copyright © 2021 BY XINJIANG ZHENWEI INTERNATIONAL EXHIBITION CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.